Yapılarımızı atmosferik olaylardan koruyan, ısı izolasyonu, su izolasyonu sağlayan, yapılarımıza değer ve estetik katan vazgeçilmez kaplama örtülerine çati denir. Çatılar modellerine, kaplama çeşitlerine, eğimlerine göre, farklılıklar göstermektedir. Çatılarda taşıyıcı karkas (konstrüksiyon) hazırlanırken, bulunduğu konum, taşıyacağı kaplama, kar, rüzgar yükü gibi unsurlarda göz önünde bulundurulur. Çatının statik hesaplamaları bu doğrultuda yapılır. Biz bu ve bunun gibi unsurları göz önüne alarak uygulamalarımızı yapmaktayız.