Çatı yapımında kiremit çok eski çağlardan beri en yaygın kullanılan malzemedir. Bunun sebepleri kiremitin hammaddesi olan kilin doğada kolayca bulunması, üretiminin ucuz ve yaygın olarak yapılması, neredeyse bütün iklim şartlarında kullanılabilmesi, kiremit çatı kaplama yönteminin diğer pek çok yönteme göre daha ekonomik ve verimli olmasıdır.

Günümüzde de binaların çatısının kaplanmasında en çok kullanılan yöntemdir. Isı geçirgenliği düşük olduğundan çatı izolasyonu için de büyük katkılar sağlamaktadır. Farklı uygulamalarla göze hitap eden estetik uygulamalarda yapılmaktadır ve bu uygulamalar binanızın dış görünüşünün daha estetik olmasını sağlamaktadır.

Kiremitin alt kısmına uygulanan örtü sistemleriyle su izolasyonu ve ısı izolasyonunda yüksek verimlilik sağlanmakta ve uzun yıllar çatınız herhangi bir ek işleme gerek duymadan yalıtımı sağlamaya devam etmektedir. Kiremit ile kiremitin altındaki levhalar arasında oluşan hava boşluğu binanızın yalıtımına katkı sağlamaktadır. Bu yöntemde yağışlardan oluşan su oluklara aktarılarak, çatıdan uzaklaştırılmaktadır.

Kiremit çatı kaplama yönteminde oluşabilen sıkıntılar ve sebepleri şunlardır:

  • Kalitesiz malzeme kullanılması sonucunda, kiremitler, örtü malzemesi ve çıtalar kısa sürede yıpranmakta ve çatı izolasyon işlevini kısa sürede yitirmektedir. Bunun sonucunda dairelerin ısınma masrafları artmakta ve tavandan su akması gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır.

  • Kalitesiz ve kalifiye olmayan ustalık sonucu çatıdan en baştan itibaren yeterli yalıtım sağlanamamakta ve kısa süre içinde kullanılan malzemeler deforme olmakta, çatının onarımı ihtiyaçları doğmaktadır.

Kiremit çatı kaplama işleriniz için kalifiye çatı ustası ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.